Category Archives: Thư viện

11 BƯỚC THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP BÁN HÀNG

11 BƯỚC THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP BÁN HÀNG Tác giả: Coach Taylor Nguyễn Bá Thuận – Firm IQS ActionCOACH

7 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG CONTENT STORY – TELLING

7 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG CONTENT STORY – TELLING Bạn đã bắt đầu viết

Sử dụng MA TRẬN SWOT để “BIẾT MÌNH – BIẾT NGƯỜI”

Sử dụng MA TRẬN SWOT để “BIẾT MÌNH – BIẾT NGƯỜI” Tác giả: Coach Thomas Lương

Lợi điểm bán hàng độc nhất (Unique Selling Point/Proposition – USP)

LỢI ĐIỂM BÁN HÀNG ĐỘC NHẤT (Unique Selling Point/Proposition – USP) Lợi điểm bán hàng

10 MẸO QUẢN LÝ THỜI GIAN

Tại sao lại có người thành đạt và người thất bại, có người làm được