CHLOE TRẦN THỊ QUÝ CHÂU

COACH CHLOE TRẦN THỊ QUÝ CHÂU

  • Nhà đào tạo Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy (NLP), hiệp hội ABNLP Hoa Kỳ
  • Nhà đào tạo Trị Liệu Dòng Thời Gian, hiệp hội Time Line Therapy
  • Tư Vấn và Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân, Học Viện First Impressions Image International, Singapore