EduCOACHING: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DÀNH CHO SẾP

EduCOACHING: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DÀNH CHO SẾP
POSTER CHUẨN TÀI CHÍNH final (1)
KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO BẤT KỲ AI, CHỦ DOANH NGHIỆP PHẢI TỰ HIỂU & HÀNH TRONG TÀI CHÍNH:
– Đọc hiểu Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp
– “Những con số biết nói” – Cập nhật tình hình sức khỏe doanh nghiệp thông qua Phân tích Báo cáo tài chính
– Cơ sở nào giúp Chủ doanh nghiệp mạnh dạn ra những quyết định kinh doanh? Khởi động? Thu hẹp? Duy trì hay Mở rộng?
– Có nên tiếp tục đầu tư vượt ra ngoài khuôn khổ của doanh nghiệp hiện tại?
⏰ 6 buổi huấn luyện 14h – 17h30
? Thứ 6 hàng tuần từ 29/10 – 3/12/2021
❗ GIỚI HẠN 15 Doanh Nghiệp
? Tìm hiểu thông tin chi  FINANCE: http://bit.ly/iqs140
ƯU ĐÃI: TẶNG 1 buổi hướng dẫn SETUP phòng Kế toán – Tài chính:
Sơ đồ tổ chức, Mô tả công việc, Quản lý công việc hàng ngày, Quy định, Quy trình.
? Nhà huấn luyện: Coach DINA HOÀNG MỘNG DIỄM
– Thạc sĩ Kế toán Quốc tế – ĐH Công nghệ Swinburne Úc
– CIMA-CGMA Thành viên Hiệp hội Kế toán Quản trị Toàn Cầu Anh Quốc và Hoa Kỳ
– COO công ty NMD & PARTNERS – CHAY GARDEN
– 25 năm kinh nghiệm Kế toán trưởng, Giám Đốc tài chính của các Tập đoàn đa Quốc gia
Chia sẻ