Category Archives: Về chúng tôi

Sự khác biệt của ActionCOACH

1. Tập trung vào huấn luyện Nếu các chuyên gia tư vấn mang đến giải

Giải thưởng và thành tích

* Top 35 thương hiệu nhượng quyền tốt nhất thế giới năm 2016 do Franchise Direct

17 Tuần đào tạo / 7 Điều cam kết

1. Chúng tôi cam kết mang lại kết quả xứng đáng với “Giá trị đầu

14 giá trị văn hóa của ActionCOACH

1. Cam kết Tôi cam kết nỗ lực hết mình cho đến khi thành công.

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh của ActionCOACH Tầm nhìn Tầm nhìn của chúng tôi là