Giải thưởng và thành tích

* Top 35 thương hiệu nhượng quyền tốt nhất thế giới năm 2016 do Franchise Direct bình chọn.

* Top 50 thương hiệu nhượng quyền tốt nhất thế giới năm 2016 do Franchise Direct bình chọn.

* Franchise Satisfaction Awards: Năm 2010: Đứng thứ 31/250 doanh nghiệp trong bảng xếp hạng FBR

* Franchise of The Year Award in Ireland

* Franchise Provider og The Year in Britain

* Rising Start Award in Queensland 400 in Australia

* Stevie International Business Awards:

Năm 2011: Công ty toàn diện nhất (Best Overall Company)

Năm 2007: Công ty Hoa Kỳ tốt nhất (Best U.S Company)

Năm 2006: Doanh nghiệp Quốc tế tốt nhất (Best International Business)

Chia sẻ