Workshop: GIẢI PHÁP CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG dành cho chủ doanh nghiệp

TÁI TẠO CỖ MÁY VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP
Chủ Doanh nghiệp khôn ngoan sẽ nhận ra rằng hiệu quả kinh doanh không chỉ đến từ lợi thế dịch vụ hay sản phẩm độc đáo, mà còn phụ thuộc vào cách vận hành hệ thống Doanh nghiệp.
🎯Hướng đến mục tiêu giúp Chủ Doanh nghiệp có góc nhìn sâu sắc và thực tế trong kinh doanh, rút ngắn thời gian thử-sai để vận hành bộ máy bài bản hơn, Business Coach Tommy Nguyễn Hữu Ngọc và Justin Trần Như Khanh sẽ mang đến hệ thống gồm 6 cấu trúc chuẩn hoá từ ActionCOACH Quốc Tế (since 1993) giúp người Chủ từng bước Cấu trúc Doanh nghiệp bền vững hơn!
Workshop: GIẢI PHÁP CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG
Chủ Doanh nghiệp sẽ nhận được:
✅Tái lập lại tư duy hệ thống doanh nghiệp: Khám phá cách xây dựng và phát triển một hệ thống doanh nghiệp vững chắc & hiệu quả
✅Chẩn đoán lại doanh nghiệp: Xác định những vấn đề hiện tại trong hoạt động kinh doanh & tìm ra cách để cải tiến tối ưu
✅Nâng cấp bộ máy: Như cách máy móc cần bảo trì & nâng cấp, Doanh nghiệp cần được nâng cấp để đáp ứng với môi trường kinh doanh hiện đại
✅Tận dụng đòn bẩy: Những chiến lược tận dụng nguồn lực con người – đào tạo – công nghệ để thúc đẩy hoạt động kinh doanh tăng trưởng
🔻Hãy tham gia vào workshop để thực sự thấu hiểu bản chất và nhu cầu của Doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết mang đến cho Chủ Doanh nghiệp những kiến thức, kỹ năng và công cụ cần thiết để xây dựng một hệ thống Doanh nghiệp vững mạnh và thành công.
🎯Workshop có xét duyệt chức danh và chỉ dành cho 10 Lãnh đạo phù hợp nhất – Đăng ký tại: https://6steps.actioncoachiqs.com/
🔻BONUS: Khi tham gia workshop, Chủ Doanh nghiệp sẽ có cơ hội:
– Nhận được bảng đánh giá hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ActionCOACH Toàn cầu
– Đặt lịch hẹn Coaching 1:1 với Coach Justin và Coach Tommy trị giá 13.900.000đ
– Tham gia vào cộng đồng Doanh nhân ActionLEADERS nơi các thành viên cùng phát triển kinh doanh và nâng cao năng lực Lãnh đạo
————-
• Đối tượng: Chủ Doanh nghiệp
• Thời gian: 13:30 – 17:30 thứ sáu 16.06.2023
• Địa điểm: Lầu 3, Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Q.3
Chia sẻ