Khóa huấn luyện EduCOACHING: MAKETING TRẬN ĐỒ

Khóa huấn luyện EduCOACHING: MAKETING TRẬN ĐỒ

Thời gian: 6 buổi huấn luyện.

Hình thức: Online qua ZOOM

Edu Marketing copy

Nội dung trong EduCoaching: MARKETING TRẬN ĐỒ

Buổi 1 – Coach Kevin

– Nghiên cứu lập trận đồ  Chiến lược nghiên phân khúc & Chọn thị trường mục tiêu

Buổi 2 – Coach Kevin

– Định hình mưu lược – Chiến lược định vị thương hiệu – USP

Buổi 3 – Coach Kevin

– Chiêu thức toàn diện – Chiến lược Marketing 4Ps – 7Ps

Buổi 4 – Mr. Jimmy

1 Digital Trận Địa Cập nhật số liệu và tình hình, xu hướng người dùng Digital Marketing

2 Bày Binh Bố Trân Cách thức tổ chức nhân sự, chiến lược tổ chức bán hàng và marketing

3 Case Study Bài học từ những dự án đã triển khai

Buổi 5 – Mr. Jimmy 

1 Xây dựng mục tiêu Marketing Xây dựng định hướng Marketing phù hợp và có tính khả thi

2 Lập Kế Hoạch Marketing Lập kế hoạch dựa trên mục tiêu Marketing đề ra

3 Tối Ưu Digital Marketing Mô hình tối ưu các hoạt động Marketing từ nền tảng bán hàng đến triển khai

4 Công Cụ Đòn Bẩy Những công cụ đòn bẩy hỗ trợ hoạt động cải thiện hiệu suất marketing

Buổi 6: Mr. Jimmy + Coach Kevin

– Hợp nhất trận đồ chiến lược và Mentoring hỏi đáp thực tế

Phí đầu tư: 8.800.000 VNĐ

Ưu đãi dành cho thành viên ActionLEADERS Club: 6.600.000 VNĐ  

Hotline: 0919 75 8585

Link đăng ký EduCoaching Marketing: http://bit.ly/iqs156

Chia sẻ