Khóa huấn luyện Online: XOAY TRỤC KINH DOANH – PHẢN ỨNG THẬT NHANH

WORKSHOP Online: XOAY TRỤC KINH DOANH – PHẢN ỨNG THẬT NHANH

NHỮNG CHIẾN LƯỢC THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC ĐÁP ỨNG NHU CẦU KHÁCH HÀNG TRONG HOÀN CẢNH MỚI

Link đăng ký: http://bit.ly/kevincoaching

banner planningclub online-01

Xoay trục kinh doanh – Phản ứng thật nhanh?

– Bạn đang chờ đợi gì khi sự kiện chỉ là 10% mà phản ứng của bạn là 90%?

– Đây có phải là cơ hội để bạn đánh giá lại mô hình kinh doanh?

– Bạn có rơi vào hoàn cảnh không biết phải làm gì? Và bắt đầu từ đâu?

– Bạn thật sự đã có một chiến lược thật sự hợp lý trong hoàn cảnh hiện tại?

– Bạn có muốn cùng trao đổi với một cộng đồng 200 doanh nhân với những hành động thực chiến?

– Bạn có muốn làm việc cùng nhà huấn luyện trong 1 ngày để hình thành MỘT CHIẾN LƯỢC KHẢ THI?

Tham gia khóa Coaching Online cùng coach Kevin để tìm những chiến lược và lên kế hoạch cho 90 ngày sắp đến.

Phí đầu tư: 3,500,000d/ngày

Earlybird trước 25/3: 980.000đ/người

Thời gian: 8h30 – 17h30 ngày 28/03/2020

Hình thức Online ZOOM.US

Link đăng ký: http://bit.ly/kevincoaching

Xem thêm: Tại sao Bạn cần một nhà huấn luyện?

 

Chia sẻ