Pre-Planning 2021: KHỞI ĐỘNG NÓNG – VƯỢT SÓNG VƯƠN XA PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC – XÁC LẬP MỤC TIÊU 2021

Pre-Planning 2021: KHỞI ĐỘNG NÓNG – VƯỢT SÓNG VƯƠN XA
PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC – XÁC LẬP MỤC TIÊU 2021
pre planning 7.11.20-01_2
? Phí tham gia được FirmIQS tài trợ 100%
? Thời gian: 08h30 – 17h30 ngày 07/11/2020
? Địa điểm: Asiana Plaza, 45-47 Phan Đăng Lưu, P. 3, Q. Bình Thạnh
? Link đăng ký: bit.ly/preplanning21
?Bạn ra khơi với con thuyền như thế nào? Việc ấy giống như việc lập kế hoạch 2021 với những sự chuẩn bị gì?
?Vì sao có nhiều lần mục tiêu kinh doanh lập ra không thành công?
?Vì sao đội nhóm không quan tâm đến mục tiêu chung của công ty?
?Làm thế nào để chuẩn bị một kế hoạch khả thi?
? NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
? Phân tích số liệu kinh doanh 2020 để chuẩn bị 2021
? Phân tích chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp theo chuẩn ActionCOACH
? Xác lập mục tiêu 2021 từ Công ty đến các phòng ban
? Có những dữ liệu sẵn sàng cho việc lập kế hoạch 2021
? CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO: Chủ Doanh nghiệp & Team Lãnh đạo
? Link đăng ký: bit.ly/preplanning21
? Hotline hỗ trợ: 09175 8585
Chia sẻ