Pre-Planning 2021: KHỞI ĐỘNG NÓNG – VƯỢT SÓNG VƯƠN XA PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC – XÁC LẬP MỤC TIÊU 2021

Pre-Planning 2021: KHỞI ĐỘNG NÓNG – VƯỢT SÓNG VƯƠN XA
PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC – XÁC LẬP MỤC TIÊU 2021
🔰 Phí tham gia được FirmIQS tài trợ 100%
🕗 Thời gian: 08h30 – 17h30 ngày 07/11/2020
📥 Địa điểm: Asiana Plaza, 45-47 Phan Đăng Lưu, P. 3, Q. Bình Thạnh
👉 Link đăng ký: bit.ly/preplanning21
💢Bạn ra khơi với con thuyền như thế nào? Việc ấy giống như việc lập kế hoạch 2021 với những sự chuẩn bị gì?
💢Vì sao có nhiều lần mục tiêu kinh doanh lập ra không thành công?
💢Vì sao đội nhóm không quan tâm đến mục tiêu chung của công ty?
💢Làm thế nào để chuẩn bị một kế hoạch khả thi?
🔰 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
🔸 Phân tích số liệu kinh doanh 2020 để chuẩn bị 2021
🔸 Phân tích chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp theo chuẩn ActionCOACH
🔸 Xác lập mục tiêu 2021 từ Công ty đến các phòng ban
🔸 Có những dữ liệu sẵn sàng cho việc lập kế hoạch 2021
🔰 CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO: Chủ Doanh nghiệp & Team Lãnh đạo
👉 Link đăng ký: bit.ly/preplanning21
📞 Hotline hỗ trợ: 09175 8585