“TÔI PHẢI TẬP TRUNG THAY ĐỔI CON NGƯỜI HAY THAY ĐỔI HỆ THỐNG?”

[Bắt đầu từ CON GÀ hay QUẢ TRỨNG?]

Trong tình hình kinh doanh đầy thách thức do khủng hoảng dịch bệnh này, câu hỏi nhiều chủ doanh nghiệp là “TÔI PHẢI TẬP TRUNG THAY ĐỔI CON NGƯỜI HAY THAY ĐỔI HỆ THỐNG?Banner timerich 22.8.2020-01 kevin coaching-01

Tôi hỏi lại các bạn “Câu hỏi này phải là câu hỏi đầu tiên không?”
Nếu hỏi như thế thì mình có tự làm “thách thức” mình không?
Tại sao không bắt đầu từ câu hỏi “Thật sự mình muốn gì?” “Mục tiêu, định hướng Doanh nghiệp mình là gì?”
Bạn hiểu câu “Begin with the end in your mind” như thế nào?
Cái điều “Muốn” và “Cần” của doanh nghiệp bạn có giống nhau không?
Nếu đặt câu hỏi con người hay hệ thống thì chẳng khác nào con gà hay quả trứng?
Nếu chọn con người thì con người phải dựa vào đâu, định hướng nào để phát triển kinh doanh, mọi nỗ lực sẽ trở thành 0 nếu chúng ta làm sai chiến lược, nếu nỗ lực để leo lên chiếc thang, mà chiếc thang lại bắt lên một bức tường trống mục nát thì hỏi chúng ta leo lên đấy để làm gì? Nhưng nếu chúng ta chọn lập hệ thống trước thì lấy đâu ra con người mà có hệ thống?
Phải bắt đầu từ đâu, làm cái gì đúng, làm cái gì sai trong tình hình thị trường đầy những thách thức này?
Như vậy ai là người có năng lực tạo ra hệ thống?
Khi bạn cần thiết lập một điều gì mới cho chính doanh nghiệp của mình thì bạn bắt đầu từ đâu?
Bạn đã bắt đầu thật sự từ chính bản thân người lãnh đạo doanh nghiệp mong muốn gì?
Những con người đủ thông tin và năng lực để viết ra hệ thống là ai?
Những nguồn lực nhân sự chuyên môn từ đâu?
Nếu không là bạn thì có thể là ai? Còn bản thân bạn đóng góp gì?
Từ những con người nòng cốt tạo hệ thống thì mới sáng lập ra định hướng và cách làm đúng, đó là những quy trình, quy định, hướng dẫn, từ đó mới bạn mới đưa con người phù hợp với hệ thống, đủ tiêu chuẩn của doanh nghiệp để cùng tham gia vào quá trình triển khai hệ thống, bạn chọn lựa một cách phù hợp con người ấy như thế nào?
Đánh giá đo lường sự phù hợp con người ấy với hệ thống như thế nào?

? Nói đến đây thì công thức có phải NGƯỜI TẠO HỆ THỐNG -> HỆ THỐNG -> TUYỂN NGƯỜI PHÙ HỢP HỆ THỐNG, Công thức PSP: People – System – People có làm bạn cảm thấy thú vị không?

? Nếu giờ đây con người đã có sẵn thì bạn cần làm gì? Vẫn phải PSP chứ? Nhưng bạn áp dụng theo cách nào?

Bạn đã viết xuống điều gì để hành động ngay từ tuần này? tháng này?

Coach Kevin Nguyễn Kiên Trì

————————-
ActionCOACH IQS Firm
? Lầu 8, toà nhà ACM, 96 Cao Thắng, P. 4, Q. 3
☎️ Hotline: 091 975 8585
? info@actioncoach-iqs.com
? https://actioncoachiqs.com/

Chia sẻ