(31/08/2018) Workshop TimeRICH – Quản trị Thời gian Hiệu quả

Vừa qua, Firm IQS ActionCOACH đã tổ chức buổi huấn luyện TimeRICH – Quản trị Thời gian làm sao cho Hiệu quả nhất dành cho các chủ doanh nghiệp và các cấp quản lý.

TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQSTimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQSTimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS

Chương trình được áp dụng bởi hệ thống huấn luyện số một Thế giới ActionCOACH được đúc kết hơn 26 năm qua và kinh nghiệm thực tế của Coach Kevin Nguyễn Kiên Trì đã giúp học viên biết những phương pháp, cách thức và công cụ làm sao để quản trị thời gian hiệu quả nhất.

Công thức 8T Quản trị Thời gian được Coach Kevin đúc kết cực kì dễ nhớ.

?1. Tập hợp rổ việc.
?2. Thứ tự phân loại.
?3. Thay thế giao việc.
?4. Thời điểm hiệu quả.
?5. Thiết lập lịch trình.
?6. Từ chối làm phiền.
?7. Tin dùng công nghệ.
?8. Thước đo đánh giá. 

TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS  TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS  TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS TimeRICH - Quản trị thời gian hiệu quả Firm ActionCOACH IQS

Kính chúc tất cả học viên sử dụng thời gian quý báu của mình một cách hoàn hảo. 

Thông tin liên hệ ActionCOACH Việt Nam:
Văn phòng ActionCOACH-IQS
? : Lầu 8, tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, P.4, Q.3, TP.HCM
? : 028 3929 3636 – 091 975 8585 (Ms. Dinh)
? : info@actioncoach-iqs.com
? : ActionCOACH-IQS Fanpage

Chia sẻ