Category Archives: Sự kiện nổi bật

Những câu nói để đời của các huyền thoại đầu tư bạn nhất định phải biết

Những nhà đầu tư lỗi lạc, bằng cuộc đời chiêm nghiệm và thực chiến của

Business Group Mentoring khóa đầu tiên ngày 17/05/2019

Business Group Mentoring khoá đầu tiên đã khai giảng ngày 17/5/2019 vừa qua dưới sự

CÁC TRIỆU PHÚ QUẢN LÝ THỜI GIAN CỦA HỌ NHƯ THẾ NÀO?

Jaime Tardy là một nữ tác giả, kỳ giả chuyên về đề tài giải mã

12 Bí quyết lãnh đạo của nhà quản trị huyền thoại Jack Welch

Welch vừa là nhà hoạch định chiến lược, giảng viên kinh doanh, biểu tượng của

CEOTalks – NGÀY CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BỀN VỮNG

Tiếp nối các CEOTalks lần trước, CEOTalks – NGÀY CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BỀN VỮNG