THOMAS LƯƠNG NGỌC TRUNG

Nhà huấn luyện: Thomas Lương Ngọc Trung

  • Cử nhân Đại học Kinh tế
  • Chủ tịch Công ty CP Giải pháp CON VOI
  • Huấn luyện viên thực hành DISC & MOTIVATORS được xác nhận của “ASSESSMENTS 24×7”
  • Huấn luyện viên được xác nhận của “ActionCOACH” toàn cầu

COACH LƯƠNG NGỌC TRUNG là Chuyên gia huấn luyện chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Xây dựng doanh nghiệp hiệu quả và bền vững cũng như tạo động lực, thúc đẩy thay đổi hành vi, phát triển bản thân. Lương Ngọc Trung đã tích lũy và đúc kết nhiều kinh nghiệm từ hơn 20 năm trải nghiệm làm chủ doanh nghiệp .

Tầm nhìn: Doanh nghiệp khai thác hết tiềm năng về thị trường tạo ra một Việt Nam Thịnh Vượng thông qua hoạt động tái đào tạo doanh nghiệp.

Sứ mạng: Huấn luyện cho các chủ doanh nghiệp biết cách xây dựng doanh nghiệp bài bản và thành công trên thương trường dựa trên sự am hiểu và sự tử tế.

Giá trị cốt lõi: Chính trực, Kinh nghiệm, Am hiểu, Cam kết, Tử tế .

Phương châm thành công: HÃY TRỞ THÀNH NHỮNG NGƯỜI CHỦ TỬ TẾ “

Là người bắt đầu kinh doanh từ năm 18 tuổi và đã khởi nghiệp 2 lần thành công, cộng với sự học hỏi liên tục, Lương Ngọc Trung nắm được bí mật thành công của doanh nghiệp và sẵn sàng chia sẻ nó cho các chủ doanh nghiệp có Ước mơ xây dựng được những doanh nghiệp sinh ra lợi nhuận và hoạt động hiệu quả mà không cần sự có mặt thường trực của mình. Một chủ doanh nghiệp vận hành một hoặc nhiều công ty thành công sẽ tạo ra hàng trăm, hàng ngàn việc làm và góp phần kiến tạo sự thịnh vượng cho xã hội. Đó chính là lý do Lương Ngọc Trung trở thành Nhà Huấn luyện của Hệ thống ACtionCOACH toàn cầu .