THOMAS TRƯƠNG MINH THÀNH

THOMAS TRƯƠNG MINH THÀNH

  • Chủ tịch HĐQT Mắt Việt Group LLC
  • CEO Hào Phát Group JSC

Kinh nghiệm:
– 33+ năm điều hành hệ thống bán lẻ mắt kính chính hãng lớn nhất Việt Nam – Mắt Việt Group- Cố vấn chiến lược Marketing & Sales cho các doanh nghiệp và tập đoàn Việt Nam
– PBCA (Profesional Business Coaches Alliance)
– ICF (International Coaches Federation)
– ABNLP (The Amerian Board of Neuro-Linguistic Programming)

Quan trọng hơn hết tôi là Chuyên gia quản trị Hệ thống bán lẻ lớn nhất và lâu đời nhất trong ngành phân phối tại thị trường Việt Nam, Chuyên gia quản trị và cố vấn chiến lược Marketing & Sales cho các doanh nghiệp và tập đoàn, Chuyên gia tái cấu trúc doanh nghiệp SMEs phát triển thành các doanh nghiệp lớn và đồng thời là Nhà Huấn Luyện doanh nghiệp thuộc tổ chức hàng đầu thế giới về Business Coaching – ActionCOACH.

Chia sẻ