VICTOR NGUYỄN THÀNH VIỆT

Coach Victor Nguyễn Thành Việt

  • Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh (MBA) – Đại học Gloucestershire – UK.
  • Thành viên của Liên minh các Nhà huấn luyện tại Hoa Kỳ (PBCA).
  • Nhà đào tạo Lập trình Ngôn ngữ tư duy (NLP) do Hiệp hội ABNLP Hoa Kỳ chứng nhận.
  • Sáng lập VietCoach, chuyên cung cấp các khoá đào tạo Lập trình ngôn ngữ tư duy.
  • Chuyên Gia Tư vấn doanh nghiệp thuộc Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) tại Việt Nam (thuộc Liên Hiệp Quốc).
  • Chuyên gia về Hợp tác Doanh nghiệp tại Quỹ Nhi Đồng LHQ (UNICEF).
  • Huấn luyện viên doanh nghiệp xác thực ActionCOACH

Yếu tố phát triển nguồn nhân lực luôn là nỗi đau đầu của bất cứ vị lãnh đạo nào, quyết định bạn đang “làm chủ_working on” hay đang “làm thuê_working in” cho chính doanh nghiệp của mình, từ đó giúp chủ DN và đội ngũ quản lý tập trung vào các mục tiêu chiến lược và phát triển doanh nghiệp lên tầm cao mới và bền vững hơn.

Với ActionCOACH, tôi tin rằng, lãnh đạo làm gương thông qua tầm nhìn và mục tiêu chiến lược, điều hành bằng động lực và giá trị, lấy con người làm đòn bẩy chính là các yếu tố giúp Doanh nghiệp phát triển nhanh chóng và bền vững. Vận hành doanh nghiệp dựa vào hệ thống quản lý chuyên nghiệp và đội ngũ nhân sự đột phá chính là sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa thông minh cảm xúc và năng lực cốt lõi giúp cho chủ Doanh nghiệp đạt được sự thịnh vượng và bình an trong tâm thức.