TOMMY NGUYỄN HỮU NGỌC

Coach TOMMY NGUYỄN HỮU NGỌC

  • Nhà huấn luyện Doanh nghiệp tại ActionCOACH IQS Firm
  • CPO – Chief People Officer của Công ty Cổ phần Hoa Sen Việt

Kinh nghiệm:
– Cố vấn chiến lược kinh doanh cho nhãn hàng THE FACE SHOP Vietnam giai đoạn 2012 – 2019
– Cựu phó tổng giám đốc Công ty TNHH Hoa Sen Việt điều hành 1 Business Unit với doanh thu >35 triệu USD/năm và bứt phá doanh thu từ 3 triệu USD thành 60 triệu USD trong 12 năm.
– Cố vấn xây dựng hệ thống vận hành khi triển khai thành công dự án công nghệ của các Công ty: ERP, Website, DMS, Logistic, CRM.
– Thiết lập kế hoạch từ chiến lược đến thực thi xây dựng văn hóa doanh nghiệp tốt và quản trị nguồn nhân lực tài năng qua các thành tựu: Phát triển bộ từ điển năng lực nhân sự, hệ thống chính sách động viên…

Quan trọng hơn hết tôi là Chiến lược gia phát triển Doanh nghiệp, Chuyên gia về hệ thống vận hành, Chuyên gia xây dựng văn hoá Doanh nghiệp và là Nhà Huấn Luyện doanh nghiệp thuộc tổ chức hàng đầu thế giới về Business Coaching – ActionCOACH.

Chia sẻ