25 CHECKLIST BUSINESS THỜI COVID19

CHECKLIST BUSINESS THỜI COVID19 | Coach Kevin Nguyễn Kiên Trì biên soạn.
Hãy dùng CHECK LIST NÀY để đánh giá lại tình hình kinh doanh của Doanh nghiệp.

25 CHECKLIST BUSINESS THOI COVID-03

CHECK LIST

1 – Team Bạn đang tập trung vào điều gì thời điểm này? Tích cực hay tiêu cực ?

2- Tâm trí Team có tập trung vào điều cần phải làm hay không?

3- Đội ngũ thật sự đang tập trung suy nghĩ về hành động để giải quyết vấn đề hay vào những vấn đề tồn tại của doanh nghiệp?

4- Lãnh đạo đã có những hoạt động nào giúp sự suy nghĩ của đội ngũ tinh gọn, tập trung vào điều cần hành động của doanh nghiệp

5- Dòng tiền hiện tại của doanh nghiệp bạn như thế nào?

6- Với khoản chi phí hiện tại thì doanh nghiệp bạn phải đạt điểm hoà vốn là bao nhiêu?

7- Nếu so sánh với doanh thu hiện tại thì bạn có đạt điểm hoà vốn không?

9- Nếu không thì bạn cần đặt mục tiêu tài chính là bao?

10- Bạn đặt ra một mục tiêu thật SMART hiện tại là như thế nào?

11- Những chiến lược nào sẽ tập trung vào để đạt được mục tiêu này?

12- Bạn đã tinh gọn hệ thống của doanh nghiệp theo tình hình mới như thế nào?

13- Những quy trình, công việc cần phải tạm thời ngưng lại để tập trung vào những quy trình phục vụ những hoạt động cốt yếu của doanh nghiệp?

14- Những hoạt động hiện tại của công ty có đạt 80% mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp?

15- Bạn đã loại bỏ những lãng phí hiện tại như thế nào?

16- Hãy kẻ ra 2 cột bao gồm Lãng phí hữu hình và lãng phí vô hình

17- Những lãng phí nào có thể xử lý ngay lập tức và từng bước để “ tiêu diệt”

18- Bạn đã ứng dụng 5S vào doanh nghiệp của mình như thế nào?

19- Những chí phí nào cần phải cắt giảm đề phù hợp với tình trạng kinh doanh doanh ?

20- Những chi phí nào được xác định là lãng phí ?

21- Chuyển những chi phí thuộc định phí sang biến phí?

22- Những chi phí nào có thể kêu gọi sự ủng hộ, hỗ trợ : VD kêu gọi sự chung tay giảm lương, thưởng.

23. Bạn đã lên kế hoạch quý kế tiếp với tình hình như thế này chưa?

24. Bạn đã có phương án uỷ quyền giao việc nếu lãnh đạo doanh nghiệp gặp vấn đề về sức khoẻ

25. Bạn lên phương án chia thành nhiều Team làm việc để tăng cường sự an toàn và không bị ảnh hưởng toàn công ty trong trường hợp 1 đến 2 người gặp vấn đề sức khoẻ?


Firm IQS ActionCOACH

? : Lầu 8, tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, P.4, Q.3, TP.HCM
? : 028 3929 3636 – 091 975 8585
? : info@actioncoach-iqs.com
? : ActionCOACH-IQS Fanpage

Xem thêm: TUYỂN NHÀ HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP ACTIONCOACH

Xem thêm: ActionCOACH là gi?

Chia sẻ