Category Archives: Sự kiện nổi bật

Chủ đề họp mặt ActionLEADERS Tháng 6/2023: THIẾT LẬP CỖ MÁY BÁN HÀNG

Để tăng tốc trong giai đoạn kinh tế gặp nhiều thách thức, ActionLEADERS Club tháng

Business Group Mentoring (BGM) Giải pháp xây dựng nền tảng kinh doanh bền vững dành cho Doanh nghiệp SMEs

Business Group Mentoring (BGM) Giải pháp xây dựng nền tảng kinh doanh bền vững dành

Chủ đề họp mặt ActionLEADERS Tháng 5/2023: FUTURE OF WORK – Giải mã và Kiến tạo mô hình làm việc tương lai

Tương lai sáng tạo cho Doanh nghiệp: Tận dụng và khai thác cơ hội! Cộng

Lập Chiến Lược và Kế Hoạch kinh doanh quý II/2023 theo mô hình ActionCOACH Quốc Tế

Lập Chiến Lược và Kế Hoạch kinh doanh quý II/2023 theo mô hình ActionCOACH Quốc