Category Archives: Sự kiện nổi bật

Nhân sự nghỉ việc thành lập công ty riêng | Nguyên nhân & cách xử lý

Coach Kevin Nguyễn Kiên Trì chia sẻ Nguyên nhân và cách xử lý khi nhân

5/8/2023 Họp mặt cộng đồng doanh nhân ActionLEADERS tháng 8 – Diễn giả: Chủ tich BCA Group anh Hồ Quang Minh

LẦN ĐẦU TIÊN TẠI ACTIONLEADERS | KỲ ĐẶC BIỆT Cùng kết nối với cộng đồng

27.7.2023 Dành tặng vé tham gia cho Doanh nghiệp B2B giúp KHAI THÁC ĐA NGUỒN LỰC CHO TÀI CHÍNH VỮNG VÀNG

KHAI THÁC ĐA NGUỒN LỰC CHO TÀI CHÍNH VỮNG VÀNG Chương trình đặc biệt dành

Workshop 358 CHIẾN THUẬT TÁI TẠO LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP B2B

DOANH NGHIỆP B2B NÊN BIẾT SỚM ĐỂ KINH DOANH VỮNG BỀN! Chương trình đặc biệt

Workshop: GIẢI PHÁP CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG dành cho chủ doanh nghiệp

TÁI TẠO CỖ MÁY VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP Chủ Doanh nghiệp khôn ngoan sẽ nhận